Book

Jonas Timmerman, Christof Deckmyn, Lieven Vandevelde, Greet Van Eetvelde

Leidraad voor het verminderen van CO2-uitstoot op bedrijventerreinen

Universiteit Gent, 2014

URL:/public_files/ACE/manual/
Keywords:bedrijventerreinen; reductie CO2-uitstoot
Publication date:
Full-text:2014037.pdf
ISBN:978-9-08-223302-5
HANDLE:1854/LU-6929013