Windkracht 13: Het potentieel van kleine en middelgrote windturbines in kaart gebracht