OptiWind: Grootschalige integratie van windturbines — Hoe kunnen windturbines deelnemen aan de frequentieregeling in het net?